1.คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ อ31

2.กรดแร่อิสระในน้ำส้มสายชู

3.ยาปฏิชีวนะและสารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์

4.ยาปฏิชีวนะและยาต้านจุลชีพในนมและผลิตภัณฑ์นม

5.บอแรกซ์ (ผงกรอบ) ในอาหาร

6.ฟอร์มาลิน (น้ำยาดองศพ) ในอาหาร

7.โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร

8.ซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร

9.ปรอทแอมโมเนียในเครื่องสำอาง

10.ไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอาง

11.กรดเรทิโนอิกในเครื่องสำอาง

12.เมทานอลในเชื้อเพลิงอุ่นอาหาร

13.สเตียรอยด์ในเครื่องสำอาง

14.ซาลิซิลิค (สารกันรา) ในอาหารยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่ม

15.ปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร

16.โคลิฟอร์มในอาหาร

17.ความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือและอาหาร (Swab Test)

18.สีสังเคราะห์ในอาหาร

19.ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค

20.สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ

21.ไนเตรตในอาหาร

22.แอฟลาทอกซิน

23.กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส

24.ยาฆ่าแมลง จีที

25.ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงตกค้างในผัก ผลไม้ (MJPK)

26.ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง 4 กลุ่ม TM KIT

27.ความกระด้างของน้ำ

28.โคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง

29.โคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ11

30.ซัลโมเนลล่า อ12

31.Water booklet Instruction in Thai (2)

32.G9Fast Pesticides Thai