ชุดทดสอบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น O13 (SI-2 medium)

฿2,230.00

ประโยชน์ของชุดตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย SI-Medium O13
ใช้ตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ที่ปนเปื้อนในภาชนะสัมผัสอาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร และอาหารโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสี
ของอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย Simedium O13 จากสีม่วงเป็นสีอื่นเช่น สีม่วงปนเหลือง สีเหลืองมีความขุ่นและมีฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบา ๆและมีกลิ่นเหม็นบูด ใช้ตรวจสอบเพื่อการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร

Free delivery within 7 days